Niepubliczne Przedszkole Domek Biedronek w Siechnicach

  • Numer konta: 18 1050 1575 1000 0097 4189 1684
  • Rada Rodziców: 05 1050 1575 1000 0097 5281 3148

Informacje o placówce

Niepubliczne Przedszkole Domek Biedronek to miejsce, w którym realizujemy najważniejszy cel wychowania przedszkolnego. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i predyspozycjami. Swoje zadania realizujemy 5 dni w tygodniu od godziny 6³⁰-17⁰⁰. W dwóch oddziałach (17, 18 dzieci) pod opieką 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, logopedy, pedagoga specjalnego oraz 2 pomocy nauczyciela.

Rekrutacja

:Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie ogłoszonym przez Gminę Siechnice na dany rok szkolny, drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice.

Cennik

Opłata za pobyt 5 godzin bezpłatnych1
1.30 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin (8⁰⁰-13⁰⁰)
Opłata za wyżywienie 22.00 zł / dziennie
  1. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2020 r. , poz. 910 ze zmia.) oraz z uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 lipca 2018 r. Nr XI/112/19

Dokumenty do pobrania

Zdjęcia