DOMEK BIEDRONEK

to Niepubliczne Przedszkole oraz Żłobek. Zapraszamy dzieci w wieku od 20 tygodnia do 5 lat. Jesteśmy profesjonalną niepubliczną placówką w Siechnicach, posiadającą 3 oddziały:

- 2 oddziały przedszkolne (18, 17 dzieci) mieszczące się w budynku ul. Piastów Śląskich 41

- 1 oddział żłobkowy (25 dzieci) mieszczący się w budynku ul. Piastów Śląskich 41 A

Przedszkole i żłobek czynne jest 5 dni w tygodniu. Opieka zapewniana jest naszym podopiecznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.


Podstawowym zadaniem naszych placówek  zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia stabilizacji. Umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój, przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz akceptacji, umożliwienie swobody w działaniu dziecka i realizacji jego potrzeb oraz poprzez wyzwalanie otwartości i twórczości naszych podopiecznych.


Żłobek DOMEK BIEDRONEK zdobył w Ogólnopolskim konkursie tytuł „BEZPIECZNY I PRZYJAZNY ŻŁOBEK” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego

Placówka zapewnia w szczególności:

✿  zaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka, 

✿ profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 5 lat.

✿ opiekę nad dzieckiem w czasie do 10 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku 

✿ całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe, dostarczane przez  firmę cateringową PYCHOTKA

✿ usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu,

✿ prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka i przedszkola.

W DOMKU BIEDRONEK utworzono 60 miejsc dla podopiecznych

35 miejsc 

przedszkolnych

25 miejsc

żłobkowych

Atrakcyjny
wystrój

Placówki i odpowiednio dobrana kolorystyka sprzyjają miłemu nastrojowi, chęci do zabawy oraz wypoczynku.

Bezpieczny
plac zabaw

Dużym atutem jest posiadanie własnego placu zabaw. Podzielonego na – plac zabaw dla dzieci z grupy przedszkolnej oraz plac zabaw dla dzieci z grupy żłobkowej.

Bogata
oferta zajęć

Naszym Biedronkom oferujemy zajęcia edukacyjno-rozwojowo-wychowawcze. Miedzy innymi : logopedię, rytmikę, dogoterapię, sensoplastykę, język angielski, zajęcia muzyczne, kulinarne, taneczne, ogólnorozwojowe z fizjoterapeutą i wiele innych 😊

Galeria

DOMEK BIEDRONEK

Naszą placówkę mogą odwiedzać rodzice z dziećmi, którzy w przyszłości chcą aby ich dziecko uczęszczało do naszej Placówki. Dla rodziców jest to doskonała możliwość zapoznania się z Domkiem Biedronek.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI