WAŻNE!

Przypominam, że zgodnie terminami w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 12.05.2022 do godziny 24.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego zostało zakwalifikowane.

Adaptacja dzieci przyjętych odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Żłobka.

REKRUTACJA NA ROK 2022/2023

Kartę zgłoszenia dziecka (pobraną ze strony internetowej żłobka)

można złożyć osobiście w godz. od 6.30 do 17.00 lub wysłać na email.

Więcej szczegółowych informacji pod nr tel. 607 866 888

GALERIA